تقویت مهارت های نوشتن

تقویت مهارت نوشتن به زبان انگلیسی مهارت نوشتن یکی از مهمترین ابزار برقراری ارتباط است. اگر بتوانید خوب بنویسید می توانید راحت و به روشنی پیغامتان را انتقال دهید به طوری که هرکسی که متن شما را می خواند کاملا متوجه منظور شما بشود، نه اینکه بعد از ارسال متن …

چگونه یک متن انگلیسی روان بنویسیم

یک متن روان انگلیسی چه خصوصیاتی دارد؟ در یک نوشته خوب، متن مثل یک مایع جریان می یابد و به همین دلیل هم هست که به آن متن روان (fluent)  می گویند . خواننده چنین متنی تلاش بسیار کمی می کند تا منظور نویسنده را بفهمد و اطلاعات با یک …

اصول نشانه گذاری (Punctuation) در انگلیسی : جمع بندی

جمع بندی مبحث نشانه گذاری در اینجا مبحث نشانه گذاری را خاتمه می دهیم. امیدوارم این مطالب برایتان مفید واقع شده باشد. مجموعه مطالبی که در پست های قبل در این باره گفته شد را می توانید از لینک زیر دانلود کنید: اصول نشانه گذاری در نوشتار انگلیسی   لارم به ذکر …

اصول نشانه گذاری (Punctuation) در انگلیسی : پرانتز

نشانه گذاری در انگلیسی : پرانتز، براکت و کروشه کجاها بکار می روند؟ بعنوان آخرین مطلب در زمینه اصول نشانه گذاری در جمله به کاربرد پرانتز و براکت می پردازیم. توجه داشته باشید که آنچه ما در فارسی از آن به براکت – [] – یاد می کنیم با براکت …

اصول نشانه گذاری (Punctuation) در انگلیسی : خط فاصله…

کاربرد علامت تعجب، علامت سؤال، خط فاصله، خط تیره، گیومه وحروف ایتالیک در ادامه مرور  قواعد حاکم بر نشانه گذاری می رسیم به علامتهای تعجب و سؤال، خط فاصله ، خط تیره، گیومه و حروف ایتالیک . علامت تعجب (!) علامت تعجب در انتهای جمله می آید، یک علامت غیر …

اصول نشانه گذاری (Punctuation) : نقطه ویرگول…

اصول نشانه گذاری: کاربرد نقطه ویرگول و دو نقطه در ادامه دو پست قبلی اینک به مرور کلی قواعد کاربرد نقطه ویرگول و دو نقطه می پردازیم. توجه داشته باشید که زبان طنز بکار رفته در این متن و همچنین مثال های استفاده شده در آن کمک می کند که …