اصول نشانه گذاری (Punctuation) در انگلیسی: ویرگول…

کاربرد درست ویرگول در پست قبل مبحثی را آغاز کردیم در باب نشانه گذاری (punctuation) در جملات انگلیسی که یکی ازمهمترین پارامترهایی است که می توان با آن یک نوشته حرفه ای را ازغیرحرفه ای با آن تشخیص داد. در این پست به کاربرد ویرگول می پردازیم.  اصول نشانه گذاری: مقدمه  …

اصول نشانه گذاری (Punctuation) در زبان انگلیسی

معرفی کتاب: Eats, shoots & leaves : The Zero Tolerance Approach to Punctuation   اینکتاب نوشتار طنزی است درباب رعایت قوانین نوشتاری در زبان انگلیسی که توسط Lynne Truss مجری سابق برنامه بی بی سی رادیو 4 نوشته شده است.  دراین کتاب که در سال 2003 منتشر شده است، Truss از وضعیت …

اصول نشانه گذاری (Punctuation) : آپوستروف

آپوستروف های قابل تحمل استعداد سازگارشدن آپوستروف را دست کم نگیرید. او را جدی بگیرید و برای پایان دادن به دردی که او تحمل می کند این 8 قاعده را یاد بگیرید: 1- آپوستروف نشان دهنده مالکیت در  اسم مفرد است:  The boy’s hat درمورد اسم جمعی که با s …