نشان دادن درجات مختلف عدم قطعیت در نوشتار انگلیسی

نشان دادن درجات مختلف عدم قطعیت در نوشتار انگلیسی یکی از روشهای نشان دادن عدم قطعیت، استفاده از افعال کمکی است. شامل:   would, could, may, should, must, will بسته به اینکه چقدر ازنظرخود مطمئن هستیم می توانیم یکی از این افعال را استفاده کنیم:   موارد کاربرد افعال کمکی وقتی …

نظریه تکامل داروین- قسمت آخر : انتخاب طبیعی و تلاش برای بقاء

متن حاضر از کتاب “جادوی واقعیت” نوشته ریچارد داوکینز توسط نگارنده اقتباس و ترجمه شده است. ریچارد داوکینز زیست شناس، فیزیکدان بریتانیائی دارای کرسی استادی در دانشگاه آکسفورد است. او در کتاب جادوی واقعیت با زبان بسیار ساده برخی از قوانین فیزیک را تشریح کرده است. در چندین پست اخیر …

معرفی پادکست Channel B

معرفی پادکست Channel B تاکنون پادکست های فارسی چندی را گوش کرده ام که عمدتاً چنگی به دل نمی زدند و حداقل برای من جذابیتی نداشته اند. به غیر از رادیو مذاکره و رادیو متمم که فایل های صوتی ارزشمند و شناخته شده ای در زمینه های تخصصی مثل مذاکره …

نظریه تکامل داروین – قسمت 3 : جزایر داروین (Darwin Islands)

متن حاضر از کتاب “جادوی واقعیت” نوشته ریچارد داوکینز توسط نگارنده اقتباس و ترجمه شده است. ریچارد داوکینز زیست شناس، فیزیکدان بریتانیائی دارای کرسی استادی در دانشگاه آکسفورد است. او در کتاب جادوی واقعیت با زبان بسیار ساده برخی از قوانین فیزیک را تشریح کرده است. در چندین پست اخیر …

نظریه تکامل داروین- قسمت 2 : چگونه زبان های مختلف در بین مردم شکل گرفت؟

چگونه زبان های مختلف در بین مردم  ایجاد می شوند؟ متن حاضر از کتاب “جادوی واقعیت” نوشته ریچارد داوکینز توسط نگارنده اقتباس و ترجمه شده است. ریچارد داوکینز زیست شناس، فیزیکدان بریتانیائی دارای کرسی استادی در دانشگاه آکسفورد است. او در کتاب جادوی واقعیت با زبان بسیار ساده برخی از …

نظریه تکامل داروین- قسمت 1 : چرا اینهمه گونه های مختلف موجودات زنده وجود دارد؟

پست قبلی مربوط بود به نقدی بر نظریه تکامل. درآنجا دیدیم که این نظریه دیگر جوابگوی مشاهدات اخیر ما درباره حیات نیست. این نظریه چگونگی تشکیل حیات در دوره های اولیه شکل گیری آن را به خوبی توضیح می دهد ولی از توجیه آن در دوران های اخیر عاجز است. …