نظریه تکامل داروین- قسمت آخر : انتخاب طبیعی و تلاش برای بقاء

متن حاضر از کتاب “جادوی واقعیت” نوشته ریچارد داوکینز توسط نگارنده اقتباس و ترجمه شده است. ریچارد داوکینز زیست شناس، فیزیکدان بریتانیائی دارای کرسی استادی در دانشگاه آکسفورد است. او در کتاب جادوی واقعیت با زبان بسیار ساده برخی از قوانین فیزیک را تشریح کرده است. در چندین پست اخیر …

معرفی پادکست Channel B

معرفی پادکست Channel B تاکنون پادکست های فارسی چندی را گوش کرده ام که عمدتاً چنگی به دل نمی زدند و حداقل برای من جذابیتی نداشته اند. به غیر از رادیو مذاکره و رادیو متمم که فایل های صوتی ارزشمند و شناخته شده ای در زمینه های تخصصی مثل مذاکره …

نظریه تکامل داروین – قسمت 3 : جزایر داروین (Darwin Islands)

متن حاضر از کتاب “جادوی واقعیت” نوشته ریچارد داوکینز توسط نگارنده اقتباس و ترجمه شده است. ریچارد داوکینز زیست شناس، فیزیکدان بریتانیائی دارای کرسی استادی در دانشگاه آکسفورد است. او در کتاب جادوی واقعیت با زبان بسیار ساده برخی از قوانین فیزیک را تشریح کرده است. در چندین پست اخیر …

نظریه تکامل داروین- قسمت 2 : چگونه زبان های مختلف در بین مردم شکل گرفت؟

چگونه زبان های مختلف در بین مردم  ایجاد می شوند؟ متن حاضر از کتاب “جادوی واقعیت” نوشته ریچارد داوکینز توسط نگارنده اقتباس و ترجمه شده است. ریچارد داوکینز زیست شناس، فیزیکدان بریتانیائی دارای کرسی استادی در دانشگاه آکسفورد است. او در کتاب جادوی واقعیت با زبان بسیار ساده برخی از …

نظریه تکامل داروین- قسمت 1 : چرا اینهمه گونه های مختلف موجودات زنده وجود دارد؟

پست قبلی مربوط بود به نقدی بر نظریه تکامل. درآنجا دیدیم که این نظریه دیگر جوابگوی مشاهدات اخیر ما درباره حیات نیست. این نظریه چگونگی تشکیل حیات در دوره های اولیه شکل گیری آن را به خوبی توضیح می دهد ولی از توجیه آن در دوران های اخیر عاجز است. …

اصول کاربرد حروف تعریف در زبان انگلیسی

حروف تعریف (articles) در زبان انگلیسی  در زبان انگلیسی هر اسمی باید با یک حرف تعریف بیاید. حروف تعریف یا articles شامل the, a, an هستند. در مواردی که آن کلمه برای ما شناخته شده است از حرف تعریف the استفاده می کنیم و در غیر اینصورت از a, an …