چگونه از حروف ربط برای ارتباط دو جمله انگلیسی استفاده کنیم؟

برای مرتبط کردن دوجمله در انگلیسی از چه ساختارهایی استفاده کنیم؟     برای اینکه ارتباط دو جمله را نشان دهیم می توانیم از حروف ربط استفاده کنیم. ساختارهای جملات مرتبط می تواند به این سه نوع باشد: جملات متوالی : Research grants from the British government are getting scarcer. As …

استفاده درست از حروف capital در متن انگلیسی

قواعد استفاده از حروف بزرگ (Capitalization Rules) کدام است؟ در حوزه کاری خودم به وفور دیده ام که از کلمات با حروف اول بزرگ (capitalized words)  در جای غلط استفاده می شود. اصولاٌ استفاده از حروف بزرگ فقط در ابتدای جمله رایج است. موارد دیگری هم وجود دارد که در …

شیوه بیان درخواست در زبان انگلیسی : قسمت دوم

برای بیان خواهش و یا درخواست کردن از کسی در زبان انگلیسی از چه جملاتی استفاده کنیم؟ همیشه وقتی از کسی درخواستی دارید از کلمه please در ابتدای جمله استفاده کنید. Please  را magic word  می نامند و استفاده از آن الزامی است. ساختار جمله  انگلیسی برای بیان یک خواهش …

شیوه بیان درخواست مؤدبانه در زبان انگلیسی کدام است؟

خواهش کردن و بیان درخواست به شیوه مؤدبانه در زبان انگلیسی چگونه باید باشد؟  وقتی می خواهیم به شیوه مؤدبانه ای از دیگران درخواست کنیم آنرا به صورت غیر مستقیم بیان می کنیم. گاهی ممکن است در شرایطی قرار بگیریم که به کمک یا راهنمایی دیگران نیاز داشته باشیم . …

در نوشتن به زبان انگلیسی از کلیشه ها بپرهیزید!

کلیشه چیست؟ کلیشه کلمه یا عبارتی است که در متن شما خیلی استفاده شده است و باعث می شود تاثیر خود را از دست بدهد و شما را به عنوان یک نویسنده تنبل با دایره لغات محدود معرفی می کند و تاثیر گذاری متن شما را کم می کند. کلیشه …

متخصص بودن یا همه فن حریف بودن، کدام بهتر است؟

آیا جهان به سمت متخصص شدن پیش میرود؟ آیا در جوامع پیشرفته محول کردن کار به افراد کاردان تشویق می شود؟ آیا این به نفع جامعه است؟ به سوال آخر همیشه جواب منفی می دادم و اگرچه دیده ام که در غرب برای هرکار کوچکی مثلا لوله کش یا تعمیربویلر …